Unit Size Inlet Size Supply Voltage
208V 1PH 240V 1PH 277V 1PH 480V 3PH
    2
    2
    4
6 in
8 in
14x8
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download