Unit Size Inlet Size Supply Voltage
120V 1PH 208V 1PH 240V 1PH 277V 1PH
3
4
4
6 inch
8 inch
14x8