Unit Size Inlet Size Supply Voltage
208V 1PH 240V 1PH 277V 1PH 480V 3PH
3
4
4
9 inch
9 inch
10 inch