Inlet Size Supply Voltage
120V 1PH 208V 1PH 240V 1PH 277V 1PH
Size 10
Size 14
Size 16
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download