Unit Size Inlet Size Supply Voltage
120V 1PH 208V 1PH 277V 1PH
    2
    2
    4
6 in
8 in
14x8
download
download
download
download
download
download
download
download
download