Unit Size Inlet Size Supply Voltage
120V 1PH 208V 1PH 277V 1PH
2
3
4
8 in
8 in
8x16
download
download
download
download
download
download
download
download
download