Unit Size Inlet Size Supply Voltage
208V 1PH 240V 1PH 277V 1PH 480V 3PH
2
3
4
8 in
8 in
8x16
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download